โรงเรียนบ้านบางครั่ง


หมู่ที่  3  บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 086-9578241

ฉีดพ่นหมอกควัน

💞โรงเรียนบ้านบางครั่ง ฉีดพ่นหมอกควัน และพ่นแอลกอฮอล์ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ ภายใต้การดูแลในสถานการณ์โควิด 19 #ด้วยรัก 💕

บทความล่าสุด