โรงเรียนบ้านบางครั่ง


หมู่ที่  3  บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 086-9578241

คุณครูคนใหม่

🎉#ยิ่งกว่าคำว่าดีใจ 🥰ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของ #ครอบครัวรั้วโรงเรียนบ้านบางครั่ง🎉 ที่มาดำรงตำแหน่ง “คุณครูคนใหม่” ของครอบครัวโรงเรียนบ้านบางครั่ง #คุณครูอร ด้วยความยินดียิ่ง 🥰🫰🤟🎉🎉

บทความล่าสุด