โรงเรียนบ้านบางครั่ง


หมู่ที่  3  บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 086-9578241

สุขภาพ ศึกษาวิธีการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

สุขภาพ

สุขภาพ ความดันโลหิตหมายถึงแรงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดแดงและจังหวะของหัวใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อหลอดเลือดแดงเสียหายและเริ่มตีบและแข็งตัว จะเกิดภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงตามมา อาการนี้เป็นอาการบ่งชี้ของโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตและโรคเบาหวาน คำว่าความดันโลหิตสูงยังคงใช้อยู่หรือถูกแทนที่ด้วยการวัดอื่นหรือไม่

เพื่อระบุว่ามีความดันโลหิตสูงหรือไม่จำเป็น ต้องใช้เครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ ขอแนะนำให้บุคคลนั่งพักอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทำการวัดและรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหาร กาแฟ สูบบุหรี่หรือออกกำลังกาย จากการวัดนี้จะได้ค่า 2 ค่าคือค่าความดันภายในหลอดเลือดแดง เมื่อหัวใจหดตัว ความดันโลหิตจะทำให้เกิดแรงดัน ในร่างกายส่วนบนสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า ค่าปกติของความดันไม่ควรเกิน 120 มม.

เมื่อหัวใจพักความดันที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ควรเกิน 80 มม. ค่านี้ถือเป็นช่วงปกติและค่าที่เกินจากค่านี้จะบ่งชี้ว่า ค่าความดันที่อ่านได้ต่ำกว่าในระยะแรกความดันโลหิตสูงจะได้รับการวินิจฉัยว่าความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า 130 มม. หรือความดันโลหิตตัวล่างสูงกว่า 80 การวัดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ ในปัจจุบันคืออะไร สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการวินิจฉัยโรคเบาหวานหรือไม่

บุคคลที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 126 มก. ถือว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไรก็ตาม แพทย์ต้องทำการวินิจฉัยโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติสุขภาพและอาการต่างๆ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคเบาหวาน สิ่งสำคัญคือต้องติดตาม และควบคุมระดับน้ำตาลด้วยวิธีต่อไปนี้ ช่วงระดับน้ำตาลที่แนะนำก่อนอาหารทุกมื้อคือ 85-133 มก. ระดับน้ำตาลในเลือดในอุดมคติควรต่ำกว่า 180 มก.

หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ต้องใช้เกณฑ์ตัวเลขเป็นรายบุคคล สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอายุของผู้ป่วย ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมที่อาจพบ สิ่งสำคัญคือต้องปรับยา รวมถึงปรับเปลี่ยนอาหาร และกิจวัตรการออกกำลังกาย ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา การลดความดันโลหิตสูงและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมด้วย

ซึ่งการรวมเอากิจกรรมทางกายเข้าไว้ในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าการออกกำลังกาย การผสมผสานการออกกำลังกายเป็นประจำเข้ากับกิจวัตรประจำวันอาจส่งผลดีต่อ สุขภาพ ในด้านต่างๆไม่เพียงช่วยในการจัดการความดันโลหิต และลดระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วย ประโยชน์เหล่านี้สามารถทำได้ โดยการออกกำลังกายสามประเภทร่วมกัน

สุขภาพ

กิจกรรมแอโรบิก เช่น วิ่ง เดินเร็ว ว่ายน้ำ เล่นกีฬาเพื่อให้หัวใจทำงานหนักมากกว่า ปกตินานกว่า 20 นาที ในระหว่างการออกกำลังกายเหล่านี้ หัวใจจะสูบฉีดเลือดให้แรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ไขมันสะสมค่อยๆลดลงและใช้น้ำตาลในเลือดเป็นพลังงาน ระบบไหลเวียนโลหิตมีความยืดหยุ่น และแข็งแรง ส่งผลให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้น และหัวใจแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

การผสมผสานการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน เช่น การวิดพื้น การยกน้ำหนัก การใช้ยางรัดหรือการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน ยังทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มเติม ส่งผลให้ไขมันในร่างกายโดยรวมลดลง นอกจากนี้ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน ยังสัมพันธ์กับการลดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังในการใช้แรงต้านมากเกินไปหรือหนักเกินไป และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าเกร็งเป็นเวลานาน การออกกำลังกายแบบโยคะ มีประโยชน์ในการเสริมสร้างความสมดุลของร่างกายและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ การออกกำลังกายเหล่านี้ ยังช่วยลดระดับความเครียดด้วยการกระตุ้นให้สมองหลั่งโดพามีนฮอร์โมนแห่งความสุข

ซึ่งส่งผลให้รู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า ดังนั้นจึงส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำจากแพทย์ ก่อนเริ่มกิจวัตรการออกกำลังกายใดๆ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ก่อนเริ่มกิจวัตรการออกกำลังกาย สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หากคุณมีอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะต่อเนื่อง วิงเวียนหรือเหนื่อยล้าเรื้อรัง

หากความดันโลหิตของคุณวัดได้สูงกว่า 180 มม. แพทย์อาจแนะนำให้งดออกกำลังกายในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การนอนหรือรับการรักษาทางการแพทย์ เพื่อลดความดันโลหิตให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยต่อการออกกำลังกาย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาภาวะเรื้อรังอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

มีคำแนะนำด้านอาหารและการแพทย์เฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อจัดการกับสภาพของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ของตนเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกกำลังกายแต่ละครั้ง เมื่อทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งสำคัญคือต้องสวมรองเท้าที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และอย่าลืมประเมินสุขภาพเท้าหลังจากออกกำลังกายแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นเกินไป หากเกณฑ์การออกกำลังกายที่กำหนดไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ถ้าระดับน้อยกว่า 100 มก. แนะนำให้กินอย่างน้อย 15 กรัมของคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานพร้อมปรับระดับน้ำตาลในเลือดขณะออกแรงกาย

บทความที่น่าสนใจ กล้องโทรทรรศน์ ศึกษาเกี่ยวกับระยะทางในการบินของกล้องโทรทรรศน์

บทความล่าสุด